Park Clean-Up for Oktoberfest

September 4
Labor Day
September 8
Oktoberfest